Servicii

Strategie & Inovație

Strategie Corporativă sau Departamentală

  • Dezvoltarea strategiei
  • Pregătirea documentației pe strategie
  • Facilitatea sesiunilor strategice

Managementul inovației

  • Definirea modalităților de protecție a proprietății intelectuale
  • Evaluarea inițiativelor
  • Monitorizarea performanței

Studii de fezabilitate

  • Identificarea alternativelor
  • Definirea criteriilor de evaluare
  • Analiza inițiativelor alternative
  • Pregătirea planului de implementare

Creștere prin achiziții

  • Revizuirea comprehensivă a obiectivelor de achiziții
  • Due dilligence comercial