Servicii

Antreprenoriat & Suport pentru startup

Asistență profesionistă pentru antreprenori, cuprinzând un spectru larg de subiecte pentru dezvoltarea startup-urilor. Ajutând organizațiile să creeze și implementeze programe semnificative de suport și dezvoltare a antreprenoriatului

Câteva din provocările întâlnite de antreprenori:

 • Lipsa de claritate și necesitatea ghidării în prioritizarea sarcinilor și structurii activităților în crearea unei afaceri, și aspectele de creștere ulterioară (echipa, contacte de business)
 • Întrebări referitoare la capital: pregătirea pitch-ului și găsirea accesului la sursele de finanțare potrivite, fie angel, VC sau grant
 • Racordarea la piețe noi sau relocalizarea sediului central, ceea ce necesită know-how practic referitor la mediul de business și condițiile piețelor respective

Câteva din provocările întâlnite de organizațiile antreprenoriale:

 • Necesitatea atragerii potențialilor antrenprenori, găsirea partenerilor potriviți și startup-uri noi și promițătoare cât mai devreme
 • Provocarea de a administra ecosistemul de startup sau a unui număr mare de antreprenori concomitent
 • Integrarea propriului pipeline de startup-uri, sau o proprie inițiativă în ecosistemul de startup-uri sau la nivel global

Câteva din provocările întâlnite de corporațiile care doresc să se lanseze în mediul de startupuri:

 • Crearea culturii, proceselor și sub-produselor antreprenoriale
 • Organizarea unui mediu non-formal și creativ al comunității de startup pentru angajați
 • Crearea propriului fond de capital de risc și imersiunea completă în ecosistemul de startup, explorarea, selectarea și managementul startup-urilor care se potrivesc necesitățior corporației

De ce sunt angajați consultanții?

 • Echipa Civitta a pornit și dezvoltat propriile startup-uri, și a lansat și contribuit la acceleratoarele de startup-uri, incubatoare, rețele de business angels, fonduri de capital, conferințe, competiții și strategii și programe de suport pentru antreprenoriat
 • Noi știm cum să creștem companii – în consultanță am întâlnit sute de startup-uri aflate la diferite etape de dezvoltare, din diverse sectoare
 • Lucrând cu o multitudine de persoane pertinente ecosistemelor de antreprenoriat locale și internaționale, noi am dezvoltat o înțelegere fermă despre modalitățile de a conecta și coordona un ecosistem de antreprenoriat
 • Noi am stabilit conexiuni de business nu doar pe piețele noastre locale, ci și în întreaga lume - în special Europa și Sillicon Valley
CUM FUNCȚIONEAZĂ

Evaluarea situației unui startup sau program de suport pentru antreprenoriat și identificarea necesităților

O conversație aprofundată și schimbul de informații cu un expert în dezvoltarea startup-urilor, în decursul căreia situația startup-ului sau programului de suport pentru antreprenoriat este analizată și sunt identificate necesitățile

Rezultat: o privire de ansamblu holistică asupra situației clientului și necesități clar identificate

Elaborarea soluțiilor

O soluție este elaborată pentru a satisface necesitățile clientului în baza expertizei în domeniul de interes, fiind validată de experți externi, după necesitate

Rezultat: o listă completă de inițiative/proiecte de dezvoltare pentru a fi întreprinse, împreună cu un plan de acțiuni și business case-uri

Atragerea resurselor necesare

Atragerea competențelor necesare și a altor resurse pentru implementarea soluției propuse

Rezultat: proiectul este gata pentru a fi demarat

Implementare

Implementarea planului de acțiuni împreună cu echipa, monitorizarea progresului, controlul rezultatelor intermediare și asistarea clientului în luarea deciziilor

Rezultat: proiectul este implementat spre satisfacția clientului