Servicii

Dezvoltarea Politicilor Publice

Direcții pentru Politicii Publice

  • Analiza părților interesate și cele mai bune practici din străinătate
  • Analiza cost-beneficiu a opțiunilor politicilor
  • Acte normative pentru politici publice
     

Strategii pe industrii

  • Metodologia riguroasă de luare a deciziilor
  • Scenarii de dezvoltare a analizei financiare
  • Documente strategice comprehensive