Servicii

IT

Arhitectura business și IT

 • Definirea arhitecturii sistemelor IT (e.g., în baza TOGAF)
 • Redesign al proceselor de business prin implementarea sistemelor IT

Reinventarea IT

 • Revizuirea sistemelor și infrastructurii IT (audit IT)
 • Evaluarea utilității, eficienței, intergrării și funcționalității sistemelor IT
 • Elaborarea planului de implementare a schimbării (strategia IT)

Cerințele față de sistemele informaționale (SI) și supervizarea tehnică a implementării SI

 • Definirea cerințelor funcționale
 • Supervizarea furnizorului
 • Revizuirea documentației pregătite de furnizor

Management al proiectelor IT de scară mare

 • Designul programului
 • Asistență în contractarea furnizorului
 • Coordonarea activităților de proiect și a raportării (PMO)