Servicii

Management consulting

Procesul de identificare și înțelegere a problemelor organizaționale, elaborarea soluțiilor, și lucrul apropiat cu clientul pentru a crea schimbări semnificative

Câteva din provocările întâlnite de companii:

  • Strategie sau scopuri neclare ale companiei
  • Schimbări pe piață (pericole sau oportunități noi) care determină decesitatea unei noi strategii sau direcții a companiei
  • Lipsa de know-how, mecanisme, procese sau abilități de management pentru a obține obiectivele strategice ale companiei
  • Structură organizațională neadecvată sau neclară
  • Dificultăți în arii funcționale specifice, cum ar fi finanțele, IT, sau altele

De ce sunt angajați consultanții?

  • Consultanța oferă expertiză și analiză riguroasă companiilor care nu dispun de specialiști pentru a soluționa situații specifice cu resurse interne. Mai mult, angajarea consultanților pentru perioade scurte poate fi mai cost-eficient decât angajarea personalului full-time
  • Consultanții oferă cele mai bune practici și experiență acumulată în proiecte variate din diferite țări și industrii
  • Consultanții aduc raționamente obiective din exterior și valoare demonstrată pentru atingerea scopurilor propuse
CUM FUNCȚIONEAZĂ

Diagnostic

Analiza rezultatelor activității companiei, a structurii și proceselor pentru determinarea soluțiilor potențiale

Rezultat: studiu detaliat al performanței companiei

Elaborarea soluției

Ariile de ameliorare definite în etapa de diagnostic sunt detaliate pentru a ajuta clientul să-și atingă obiectivele strategice

Rezultat: listă de proiecte de schimbare care pot fi întreprinse, cu planuri de afaceri pentru aceste schimbări

Planificare

Planul de acțiuni extensiv pentru schimbările aprobate este pregătit împreună cu clientul

Rezultat: ghid de inițiative strategice cu grafic detaliat, resurse necesare și acțiuni de management al riscurilor

Implementare

După necesitate, vă ajutăm să setați și conduceți un oficiu de project management care va asista în monitorizarea progresului implementării inițiativelor strategice și aplicarea principiilor unificate de project management în întreaga organizație

Rezultat: schimbările sunt complet integrate în afacere